Lễ sơ kết HK I năm học 2019 – 2020

0

Tuyên dương khen thưởng các em học sinh  có thành tích cao trong  học tập và các hoạt động của nhà trường trong học kỳ 1