Công văn số 3149 ngày 29/8/2023 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc thi và cấp chứng nhận Nghề phổ thông cấp THPT năm 2023

1+