TRƯỜNG THPT NHÂN CHÍNH

Trường THPT Nhân Chính được thành lập ngày 24 tháng 7 năm 2002.
Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, thầy và trò nhà trường đã từng bước gặt hái những thành công và luôn sẵn sàng cho những bước tiến mới. Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp được xây dựng 15 năm qua, tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên và các thế hệ học sinh trường.
THPT Nhân Chính luôn phấn đấu để tạo dựng một ngôi trường tiên tiến, có chất lượng giáo dục cao và tiếp cận chuẩn quốc gia.

Liên kết hữu ích

Sở giáo dục đào tạo Hà Nội

Sở giáo dục Hà Nội

ĐH Anh Quốc

ĐH FPT

ĐH quốc tế RMIT

ĐH Thủy Lợi