Thông báo về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 8/3/2020

0

BGH TRƯỜNG THPT NHÂN CHÍNH

THÔNG BÁO

– Thực hiện chỉ đạo của UBND TP và của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 8/3/2020 để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19.
– BGH nhà trường thông báo tới GV, HS, PHHS để thực hiện. Các bậc PHHS tăng cường quản lý và đôn đốc các con tích cực học bài, làm bài theo sự hướng dẫn của các thầy cô trên các hệ thống trực tuyến, Động viên các con cố gắng tích cực hơn nữa để biến khó khăn thành cơ hội vươn lên.
Trân trọng!

Hà Nội, ngày 28/02/2020
Hiệu trưởng

Nguyễn Văn Túc