Thông tin Học bổng RMIT năm 2020 của RMIT Việt nam

0

Phụ huynh học sinh và học sinh có thể xem chi tiết tại đường link dưới đây

https://www.rmit.edu.vn/vi/hoc-tap-tai-rmit/hoc-bong/hoc-bong-dai-hoc-cho-sinh-vien-tuong-lai.

RMIT University Vietnam

Hanoi City Campus

521 Kim Ma, Ba Dinh, Hanoi
Tel:       +84 24 3724 5939 ext 45939

Mobile: +84 (0) 936 047 538

Website: www.rmit.edu.vn