Trường THPT Nhân Chính thông báo về việc phòng chống dịch bệnh do vi rút Corona

0

THÔNG BÁO

Thực hiện công văn 318 của Sở GD&ĐT ngày 02/02/2020 về việc cho học sinh nghỉ học từ ngày 03/02/2020 đến hết ngày 09/02/2020 . Trong thời gian nghỉ học nói trên, Ban giám hiệu trường THPT Nhân Chính yêu cầu CB, GV, NV, HS và CMHS thực hiện:
1. Phụ huynh học sinh quản lý học sinh ở nhà. Cấm tuyệt đối việc tổ chức tập trung các hoạt động (kỷ yếu, liên hoan …) , tụ tập đông người.
2. Tạm dừng các hoạt động dạy thêm, tập văn nghệ, câu lạc bộ thể thao. Thực hiện online các hoạt động dạy học, trao đổi chuyên môn, bài tập … giữa các giáo viên, giữa giáo viên với học sinh và học sinh vứi học sinh.
3. Kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường về sức khỏe, đến ngay cơ sở y tế kiểm tra và thực hiện theo tư vấn của Bác sỹ.
4. Tự bảo vệ sức khỏe của mình và có trách nhiệm bảo vệ sức khỏe cộng đồng theo đúng cách hướng dẫn khuyến cáo của Bộ y tế, trên tinh thần chung tay chung sức cùng xã hội phòng chống và dập dịch Virut Corona.
5. Các đồng chí trong Liên tịch, tổ Văn phòng thực hiện lịch trực cùng Ban giám hiệu để giải quyết các công việc nhà trường. Các đồng chí trong tổ công tác phòng chống dịch thực hiện theo kế hoạch, triển khai kịp thời các chỉ đạo mới và thực hiện chế độ báo cáo đúng quy định.
6. Các đồng chí Tổ trưởng, nhóm trưởng chuyên môn chỉ đạo, hướng dẫn các thành viên thực hiện online các hoạt động chuyên môn đối với giáo viên và đối với học sinh.
7. Bộ phận bảo vệ, lao công duy trì các hoạt động như thường ngày, tăng cường công tác quản lý người lạ vào trường và công tác vệ sinh tẩy trùng trong khuôn viên nhà trường.

Hà nội, ngày 03 tháng 02 năm 2020
HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Văn Túc