Thông báo tập trung học sinh khối 10 mới năm học 2022 – 2023

52+

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT NHÂN CHÍNH

 

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Về việc tập trung học sinh khối 10 năm học 2022 – 2023

Thời gian: 7h30’ thứ năm 28/7/2022

Địa điểm: theo đơn vị lớp, trên các phòng học (có sơ đồ), niêm yết tại bảng tin nhà trường.

 

BAN GIÁM HIỆU