Thông báo về việc tiếp tục dạy học qua internet , trên truyền hình đối với các trường phổ thông trong thời gian nghỉ học ở trường vì dịch bệnh Covid – 19 năm học 2019 – 2020

0