Thông báo danh sách học sinh lớp 10 năm học 2021-2022

26+

Trân trọng gửi tới Quý vị phụ huynh và các em học sinh danh sách 13 lớp 10 năm học 2021-2022 . Trong đó các lớp cơ bản A bao gồm các lớp: 10A1, 10A2. Các lớp cơ bản A1: 10A3, 10A4, 10A5, 10A6, 10A7. Các lớp cơ bản D: 10A8, 10A9, 10A10, 10A11, 10A12, 10A13. Nhà trường sẽ thông báo những kế hoạch dạy và học trong năm học mới sau khi có chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo. Trân trọng!