Thông báo về việc hoãn lịch tập trung học sinh khối 10 năm học 2021 -2022

27+

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THPT NHÂN CHÍNH                                           

 

THÔNG BÁO

       Kính gửi: Quý Cha (Mẹ) học sinh lớp 10 năm học 2021 – 2022

Thực hiện chỉ thị 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND TP Hà Nội về thực hiện dãn cách xã hội trên địa bàn TP Hà Nội để phòng chống dịch Covid-19. ⁃ nhà trường thông báo:

      1. Hoãn kế hoạch tập trung khối 10 có dự kiến ngày 30/07/2021

      2.  Nhà trường sẽ thông tin Lịch tập trung của học sinh tới Quý Cha (Mẹ) trên các hệ thống thông tin và Website nhà trường:

www.c3nhanchinh.edu.vn

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2021

                                                                                                                                        Hiệu trưởng

 

                                                                                                                                    Nguyễn Văn Túc