Trao tặng thiết bị hỗ trợ học tập trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

0

Ban đại diện CMHS lớp 10A6  trao tặng 02 bộ máy tính xách tay ( đã qua sử dụng ) và 01 điện thoại iphone 5S

Nhà trường thay mặt trao tặng cho 02 HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn  em: Nguyễn Đức Huy và Nguyễn Vũ Minh Nguyệt học sinh lớp 10A6